03.06.20 | 02:54

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ & ΠΕ του Υπ. Πολιτισμού ανά την Ελλάδα
18.05.20 | 16:35

Προσλήψεις συμβασιούχων ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ & ΠΕ του Υπ. Πολιτισμού ανά την Ελλάδα

Προσλήψεις συμβασιούχων επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων από 8 Εφορείες Αρχαιοτήτων ανά την Ελλάδα.

Ειδικότετρα,

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας (Βόλος).

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος έργου, ανακοίνωσε η ΕΦΑ Χανίων.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των  αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Ερεύνα - Συλλογή - Αξιολόγηση - Καταγραφή Πληροφοριακού Υλικού» της Πράξης «Τρισδιάστατη Προβολή Κάστρου Μύρινας», για χρονικό διάστημα (2) δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του υποέργου.

2. Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, επτά (7) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης, ανακοίνωσε η ΕΦΑ Λέσβου.

Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα επτά (57) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

2. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δύο (2) ατόμων, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών πεδίου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ

Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο Υποέργου 04 « Αρχαιολογική επίβλεψη» για το Υποέργο 2 ««Βελτιώσεις – Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης οικισμών Δ. Αρταίων (Έλατος Κορφοβουνίου, Κορωνησία, Στρογγυλή, Αμπέλια Αμμοτόπου και Παντάνασσα) και το Υποέργο 03 «Ύδρευση υψηλής ζώνης Τ.Κ. Γραμμενίτσας Α΄ Φάση» της Πράξης «Βελτιώσεις - Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης οικισμών Δήμου Αρταίων» για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,- και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη του υποέργου- με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου. Και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των οχτώ (8) μηνών.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Αρχαιοτήτων (Ημερήσιων και Νυχτοφυλάκων) καθώς και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Καθαριότητας), το χρονικό διάστημα από 19-05-2020 έως και 28-05-2020.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, εννιά (9) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Στερέωση – Αποκατάσταση και Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Βεύης, Π.Ε. Φλώρινας» της ομώνυμης Πράξης, για χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης , - και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη του υποέργου - με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του υποέργου.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Προσλήψεις συμβασιούχων από Περιφέρειες, Δήμους [Προκηρύξεις]

ΕΦΑ ΝΑΓΝΗΣΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΧΑΝΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΛΕΣΒΟΥ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΛΕΣΒΟΥ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΦΩΚΙΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΑΡΤΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ