22.10.20 | 04:21

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Περιφέρειες, Δήμους, Υπουργεία, Δημόσιο, ΔΕΗ [Προκηρύξεις]
10.09.20 | 15:05

Προσλήψεις συμβασιούχων από Περιφέρειες, Δήμους, Υπουργεία, Δημόσιο, ΔΕΗ [Προκηρύξεις]

To epoli.gr δημοσιεύοντας, καθημερινά, δεκάδες Προκηρύξεις και σήμερα, παρουσιάζει νέες – μετά τις πρωινές – ΟΤΑ α’ και β’ Βαθμού, Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου, τη ΔΕΗ.

Πρόκειται για προσλήψεις επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ και έργου.

Συγκεκριμένα,

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Κρήτης, με τόπο εκτέλεσης του έργου την Περιφερειακή Ενότητα, Ρεθύμνης, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού έργου:

  • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.08.2022, 1.

Αιτήσεις: 11/09 – 20/09/2020.

 

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

  • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): Από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και μέχρι την 31.7.2021) (4ώρη απασχόληση ημερησίως με διακεκομμένο ωράριο), 1.

Αιτήσεις: 10/09 – 19/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα:

  • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι: 8 μήνες, 2.

Αιτήσεις: 11/09 – 21/09/2020.

 

ΔΕΗ - ΔΕΘΥΠ / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου:

  • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ,ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων: 8 μήνες, 5

Αιτήσεις έως και 18/09/2020.

 

ΕΚΕΤΑ

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Χημικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Αιτήσεις έως 25/09/2020.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Τεχνολόγος Πετρελαίου] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 25/09/2020.

3. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Τεχνολόγος Ιατρικών εργαστηρίων] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 25/09/2020.

4. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Βιοτεχνολόγος] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 25/09/2020.

5. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Μαθηματικός ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 25/09/2020.

6. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Επιστήμη Υπολογιστών ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 25/09/2020.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ

Πλήρωση δύο (2) θέσεων Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων στο Τμήμα Διάγνωσης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.

Αιτήσεις έως 18/09/2020.

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου:

  • ΔΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ: 2
  • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 1

Αιτήσεις: 10/09 – 16/09/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.g

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΗ - ΔΕΘΥΠ / ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 4 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 5 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 6 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ | Προβολή/κατέβασμα
ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ