18.09.20 | 23:04

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Περιφέρειες, Δήμους [Προκηρύξεις]
18.05.20 | 11:18

Προσλήψεις συμβασιούχων από Περιφέρειες, Δήμους [Προκηρύξεις]

Προσλήψεις συμβασιούχων ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ, ΟΤΑ α’ και β’ Βαθμού προς κάλυψη αναγκών τους.

Συγκεκριμένα,

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, Λοιπού Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, συνολικού αριθµού δώδεκα (12) ατόµων [έντεκα (11) άτοµα µέχρι 60 ηµεροµίσθια ανά άτοµο και ένα (1) άτοµο µέχρι 34 ηµεροµίσθια] για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία πρόσληψής τους µέχρι 30.11.2020, σε ελαιοκοµικές περιοχές, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, ανακοίνωσε η Π.Ε. Χανίων.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων - ΔΕ Ναυαγοσωστών - για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού, ανακοίνωσε ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση Πράξης του Κέντρου Κοινότητας, ανακοίνωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας, δύο (2) μηνών, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στον τομέα πρασίνου.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Προσλήψεις συμβασιούχων ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ & ΠΕ του Υπ. Πολιτισμού ανά την Ελλάδα

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ