20.10.20 | 20:52

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ από Περιφέρειες, Δήμους, ΔΕΗ
12.10.20 | 10:46

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ από Περιφέρειες, Δήμους, ΔΕΗ

Σήμερα, το epoli.gr παρουσιάζει προκηρύξεις όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών, διαφόρων ειδικοτήτων, Δήμων, Επιχειρήσεων αυτών, Νομικών Προσώπων Περιφερειών και της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα (επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις),

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5001973 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ», του άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και από εθνικούς πόρους, για την κάλυψη των κάτωθι θέσεων μίσθωσης έργου:

1. Επόπτης Φυσικού Αντικειμένου (1 νέο στέλεχος)

2. Διοικητικό προσωπικό υποστήριξης (2 νέα στελέχη)

Αιτήσεις έως 19/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1. Άμεση πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών:

  • ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 30.11.2020

Αιτήσεις έως 19/10/2020.

Όλες οι πληροφορίες ΕΔΩ

2. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

  • ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών: 8 μήνες, 1 άτομο

Αιτήσεις έως 19/10/2020.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

Πρόσληψη, 34 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

Αιτήσεις: 12/10 – 23/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόµων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, διάρκειας έως οχτώ (8) µηνών, µε ωριαία αποζηµίωση, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθλησης για όλους» περιόδου 2020-2021.

Αιτήσεις: 14/10 - 27/10/2020.

 

ΔΕΗ ΧΑΝΙΑ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Χανίων:

  • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ – ΥΗΣ & ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ: 8 μήνες, 4 άτομα
  • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών: 8 μήνες, 2
  • ΥΕ Εργάτες/-τριες: 8 μήνες, 1

Αιτήσεις: 12/10 – 21/10/2020.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΗ ΧΑΝΙΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ