26.09.20 | 15:39

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ από Περιφέρειες, Δήμους, ΔΕΔΔΗΕ, ευρύτερο Δημόσιο
15.08.20 | 07:43

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ από Περιφέρειες, Δήμους, ΔΕΔΔΗΕ, ευρύτερο Δημόσιο

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ διαφόρων ειδικοτήτων από Περιφέρειες, Δήμους, ΔΕΔΔΗΕ, Νομικά Πρόσωπα του ευρύτερου Δημοσίου, σύμφωνα με Προκηρύξεις, που δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr.

Συγκεκριμένα,

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

Πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, Λοιπού Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, για την Β΄ Περίοδο, συνολικού αριθµού δεκατριών (13) ατόµων [έντεκα (11) άτοµα µέχρι 60 ηµεροµίσθια ανά άτοµο και δύο (2) άτοµα µέχρι 34 ηµεροµίσθια ανά άτοµο] για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία πρόσληψής τους µέχρι 30.11.2020, στις ελαιοκοµικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για την κάλυψη εποχικών  αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής.

Αιτήσεις έως 20/08/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού ενός (1) Καλλιτεχνικού Διευθυντή και δώδεκα (12) καθηγητών μουσικής, με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2020, του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας – διά βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς & Τουρισμού (ωδεία, φιλαρμονικές):

1. ΠΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ-ΜΟΥΣΙΚΟΙ: 1

2. ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ: 3

3. ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ (ORF) & ΑΡΜΟΝΙΟΥ & ΠΙΑΝΟΥ: 1

4. ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: 1

5. ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ: 1

6. ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ & ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ: 1

7. ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ: 2

8. ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ: 1

9. ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΚΙΘΑΡΑΣ: 1

10. ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ - ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ: 1

Αιτήσεις από 17/08 – 24/08/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση Πράξης:

 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1
 • ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: 1

Αιτήσεις έως 23/08/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων [ΥΕ Εργατικών Γενικών Καθηκόντων] με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ πλήρους απασχόλησης από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 13η Σεπτεμβρίου 2020.

Αιτήσεις έως 17/08/2020.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Πρόσληψη εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών τμημάτων - δραστηριοτήτων της ΔΗ.Κ.Ε. ΙΡΙΣ, για την εκπαιδευτική χρονιά 2020-2021 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικού αριθμού σαράντα (40) θέσεων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης εννέα (9) και οκτώ (8) μηνών:

 • Π.Ε. ή Τ.Ε. Μουσικός - Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Ωδείου Σταυρούπολης: 1
 • Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής πιάνου: 3
 • Π.Ε. ή Τ.Ε. Μουσικός - Συνοδός πιάνου: 1
 • Π.Ε. ή Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής κλασικής κιθάρας: 2
 • Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής ηλεκτρικής – ακουστικής κιθάρας: 1
 • Π.Ε. ή Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής φλάουτου, φλογέρας, φλάουτου dolce: 1
 • Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής σαξόφωνου: 1
 • Π.Ε. Μουσικός - Καθηγητής κλαρινέτου: 1
 • Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής βιολιού: 2
 • Τ.Ε. ή Δ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής παραδοσιακών κρουστών: 1
 • Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής ακορντεόν: 1
 • Π.Ε. ή Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής βιολοντσέλο: 1
 • Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής βυζαντινής μουσικής: 1
 • Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής μουσικής προπαιδείας: 1
 • Π.Ε. ή Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής ανώτερων θεωρητικών: 3
 • Τ.Ε. Μουσικός - Αρχιμουσικός Φιλαρμονικής: 1
 • Τ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής παραδοσιακού κλαρίνου: 1
 • Τ.Ε. ή Δ.Ε. Μουσικός - Καθηγητής ποντιακής λύρας: 1
 • Τ.Ε. Μουσικός - Συνοδός πιάνου: 1
 • Τ.Ε. ή Δ.Ε. Καθηγητής κλασικού χορού: 3
 • Τ.Ε. ή Δ.Ε. Καθηγητής σύγχρονου χορού: 1
 • Π.Ε. Καθηγητής παραδοσιακών χορών: 1
 • Π.Ε. Καθηγητής Ζωγραφικής: 2
 • Δ.Ε. Καθηγητής Ζωγραφικής: 1
 • Δ.Ε. Καθηγητής Αγιογραφίας: 1
 • Δ.Ε. Καθηγητής fusing: 1
 • Δ.Ε. Καθηγητής κόσμημα - χειροτεχνία – ντεκουπάζ: 1
 • Δ.Ε. Καθηγητής Κεραμικής: 1
 • Π.Ε. Καθηγητής Υποκριτικής: 1
 • Π.Ε. Καθηγητής Πληροφορικής: 2

Αιτήσεις από 17/08 έως 26/08/2020.

 

ΔΕΔΔΗΕ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων [ΠΕ, ΔΕ, διαφόρων ειδικοτήτων] για χρονική διάρκεια οκτώ (8) μηνών.

Αιτήσεις μέχρι 24/08/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

Προκηρύσσεται µία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιο-οικονοµίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) µέσω σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 31/08/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

5.702 ευκαιρίες - θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ στο Δημόσιο: Οι Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που “έρχονται”

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΔΔΗΕ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ