22.05.19 | 20:23

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις 216 συμβασιούχων ΝΠΙΔ ΟΤΑ ανταποδοτικού χαρακτήρα
14.03.19 | 12:56

Προσλήψεις 216 συμβασιούχων ΝΠΙΔ ΟΤΑ ανταποδοτικού χαρακτήρα

Με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, εγκρίνεται η σύναψη διακοσίων δεκαέξι (216) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει.

 

Πίνακας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ