21.01.21 | 16:25

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων έως και 12 μήνες από Δήμους, Οργανισμούς, ΕΡΤ
10.01.21 | 10:43

Προσλήψεις συμβασιούχων έως και 12 μήνες από Δήμους, Οργανισμούς, ΕΡΤ

ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, ΠΕ Ιατρούς Εργασίας και άλλες ειδικότητες ζητούν Δήμοι, Οργανισμοί, η ΕΡΤ προς κάλυψη έκτακτων, παροδικών αναγκών τους, σύμφωνα με Προκηρύξεις, που παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες, για την άμεση λήψη προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής Δημόσιας υγείας εξαιτίας της πανδημίας από τον CΟVID-19:

  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Έως 6 μήνες

Αιτήσεις: 11/01 – 12/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με συνολικά τρία (3) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες:

  • ΠΕ Ιατροί Εργασίας

Αιτήσεις έως 18/01/2021.

 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Πρόσληψη υδρον/κού προσωπικού, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών της αρδ. περιόδου 2020-2021, στην περιοχή Δήμου Σικυωνίων (περιοχές Βασιλικού - Μουλκίου και Κιάτου).

Η απασχόλησή τους θα είναι αντίστοιχη των χρονικών διαστημάτων της αρδ. περιόδου της περιοχής απασχόλησής τους σύμφωνα με τις τρέχουσες αρδευτικές ανάγκες και θα είναι ανά περιοχή:

α. Βασιλικό: 4 μήνες

β. Μούλκι: 4 μήνες

γ. Κιάτο – Λάκκους - Άγιο Ιωάννη: 2 μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι για όλες τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν ηλικία από 23 ετών έως 60 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα

4. Να γνωρίζουν το κτηματολόγιο της περιοχής που θα απασχοληθούν ως υδρονομείς.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Τίτλος σπουδών.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης & διαμονής Σ.Μ. / θ.π. 12-10-2007.

3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

5. Υπ. δήλωση σχετικά με προϋπηρεσία ή γνώση του κτηματολογίου που θα απασχοληθεί.

Αιτήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας, οδός Περιάνδρου αριθ. 40, και ειδικότερα στο Γραφείο Γραμματείας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων των Δήμων περιοχής δικαιοδοσίας Α.Ο.Σ.Α.Κ. και Δασαρχείου Κορίνθου.

 

ΕΡΤ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

  • ΠΕ Πληροφορικής: 8 μήνες, 2 άτομα
  • ΤΕ Πληροφορικής: 8 μήνες, 4 άτομα.

Αιτήσεις έως 18/01/2021.

 

Διαβάστε επίσης

Προσλήψεις συμβασιούχων σε Αττική και άλλες περιοχές της Χώρας από την ΔΕΗ

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΡΤ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ