13.08.20 | 08:58

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων έως και 9 μήνες από Δήμους
07.07.20 | 10:35

Προσλήψεις συμβασιούχων έως και 9 μήνες από Δήμους

Μετά απ΄ αυτές σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και ΕΦΑ ευκαιρίες απασχόλησης, σήμερα, το epoli.gr – με την παρουσίαση των σχετικών Προκηρύξεων – γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ (έως και εννιά μήνες) σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Την πρόσληψη με επιλογή, πέντε (5) ατόμων [Εργάτες Καθαριότητας ΥΕ], με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, ανακοίνωσε ο Δήμος Ηγουμενίτσας.

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ο Δήμος ΗΠ Νάουσας θα προβεί στην πρόσληψη τριών (3) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα έως 31/10/2020, ενόψει της θερινής περιόδου για τον καθαρισμό και απομάκρυνση της παρακείμενης βλάστησης στους δασικούς δρόμους, ως εξής:

  • Ειδικότητα: ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας
  • Ειδικά - τυπικά προσόντα πρόσληψης: Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος τίτλος της αλλοδαπής
  • Αιτήσεις έως και 08/07/2020
  • Για περισσότερες πληροφορίες: 23323 50335-6.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.Α.Ε.Α.Ν.)

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες) στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19 κατά αριθμό και ειδικότητα:

1. ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ: 5

2. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 8

3. ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: 1.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΑΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ, ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Το Ν.Π.Δ.Δ. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ωρομίσθιο καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για τη λειτουργία του κατά τη διδακτική περίοδο 2020–2021, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για το χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, είκοσι (20) ατόμων δασκάλων χορού/κίνησης και (1) ενός μουσικού συνοδού - συνολικά 21 άτομα.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρόσληψη 60 ατόμων ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας από το Μουσείο Ακρόπολης

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.Α.Ε.Α.Ν.) | Προβολή/κατέβασμα
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΑΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ, ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ