18.04.21 | 23:27

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων ΔΕ Γενικών Καθηκόντων και πτυχιούχων σε Προκηρύξεις του Δημοσίου
07.03.21 | 10:09

Προσλήψεις συμβασιούχων ΔΕ Γενικών Καθηκόντων και πτυχιούχων σε Προκηρύξεις του Δημοσίου

ΠΕ & ΤΕ Νοσηλευτές και ΔΕ Γενικών Καθηκόντων σε Προκηρύξεις Δήμων, Δημοσίου, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ]

Συγκεκριμένα,

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ

Το Ίδρυμα περιθάλψεως χρονίως πασχόντων, ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ ‘’ο Άγιος Παντελεήμων’’ της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τριών θέσεων ειδικότητας νοσηλευτικού προσωπικού, με προτίμηση στους αποφοίτους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Κατόπιν αυτού καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη με το βιογραφικό τους. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν από τη Διοίκηση του Ιδρύματος και θα επακολουθήσει η επιλογή των ενδιαφερομένων.

Επικοινωνία - Αποστολή:

ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ 5 - ΣΠΑΡΤΗ 23100
Τηλ. 27310 26580, Fax 27310 26581
email: info@immspartis.gr, imm-spar@otenet.gr

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά είκοσι (20) ατόμων κατηγορίας ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς.

Αιτήσεις έως 08/03/2021.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ