13.08.20 | 00:21

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων σε Φορείς του Δημοσίου (Προκηρύξεις)
02.07.20 | 18:15

Προσλήψεις συμβασιούχων σε Φορείς του Δημοσίου (Προκηρύξεις)

Όπως κάνει καθημερινά, μετά τις πρωινές Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες, το epoli.gr δημοσιεύει νέες Προκηρύξεις (επισυνάπτονται) απασχόλησης σε Φορείς του Δημόσιου Τομέα.

Συγκεκριμένα,

  • ΕΛΚΕΘΕ

1. Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες ερευνητικού προγράμματος.

2. Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες ερευνητικού προγράμματος.

 

  • ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων [ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων] για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών.

Αιτήσεις έως 09/07/2020,

 

  • ΕΦΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πρόσληψη ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

 

  • ΕΦΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

1. Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες έργου:

- ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση σε αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: 1 θέση

- ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών: 2 θέσεις.

2. Πρόσληψη ενός (1) ατόμου (ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών Πράξης, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για έξι (6) μήνες.

 

  • ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ με συνολικά δύο (2) άτομα [ΠΕ/TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ] για την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στα Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα.

 

  • ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ με συνολικά δύο (2) άτομα (ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών – Κοινωνικής Εργασίας), για την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID19, συνολικής διάρκειας έως 30-09-2020.

 

  • ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κατάρτιση καταλόγων για την πλήρωση συνολικά τριών (3) θέσεων έκτακτου επικουρικού προσωπικού κατηγορίας και ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας - Κοινωνικών Λειτουργών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

 

  • ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κατάρτιση καταλόγων για την πλήρωση συνολικά δύο (2) θέσεων έκτακτου επικουρικού προσωπικού [ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ] με σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 30/09/2020 για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωναϊού COVID-19.

 

  • ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Μουσικολόγου και δύο (2) θέσεων καθηγητών Βιόλας, δύο (2) θέσεων καθηγητών Τρομπέτας και μίας (1) θέσης καθηγητή Θεωρητικών.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες [Προκηρύξεις]

ΕΛΚΕΘΕ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΚΕΘΕ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ