19.09.20 | 20:51

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Φορείς του Δημοσίου, Νοσοκομεία, ΔΕΔΔΗΕ [Προκηρύξεις]
30.06.20 | 18:58

Προσλήψεις συμβασιούχων από Φορείς του Δημοσίου, Νοσοκομεία, ΔΕΔΔΗΕ [Προκηρύξεις]

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ από Νομικά Πρόσωπα του ευρύτερου Δημοσίου και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα, 

  • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού [ΠΕ Αρχαιολόγος, ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού], με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες Έργου.

 

  • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων, ένας παρ’ Αρείω Πάγω και ένας παρ’ Εφέταις, στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» - Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», με σχέση έμμισθης εντολής.

 

  • ΔΕΔΔΗΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου [ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων] για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.

Αιτήσεις από 01/07/2020 έως 10/07/2020.

 

  • ΔΕΔΔΗΕ ΛΑΜΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας.

Αιτήσεις από 01/07/2020 έως 10/07/2020.

 

  • ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΩΝ

Πλήρωση πέντε (05) θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) [ΥΕ ή ΔΕ Γενικών Καθηκόντων].

 

  • ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη.

 

  • ΕΚΕΤΑ

Θέσεις έκτακτου προσωπικού, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ):

1. Φυσικός, Πληροφορικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ [Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)]

2. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα [ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ)]

3. Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα [ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ)]

4. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα [ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ)]

5. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα [ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ)]

6. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα [ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ)]

7. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα [ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ)].

 

  • ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσεως εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, στο πλαίσιο Πράξης.

 

  • ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Καταρτίζονται κατάλογοι επικουρικού προσωπικού για την πρόσληψη πενήντα τριών (53) συνολικά ατόμων.

 

  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου τριών θέσεων [Βοηθός Παραγωγής, Υπεύθυνος Προβολής, Εποπτεία Έκθεσης], για τρεις και τέσσερις μήνες.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι προκηρύξεις συμβασιούχων που ξεκινούν σήμερα και έρχονται από Δήμους και Περιφέρειες

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΔΔΗΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΔΔΗΕ ΛΑΜΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 4 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 5 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 6 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 7 | Προβολή/κατέβασμα
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ