16.07.20 | 20:20

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Φορείς του Δημοσίου
06.06.20 | 09:15

Προσλήψεις συμβασιούχων από Φορείς του Δημοσίου

Όπως καθημερινά δημοσιεύει το epoli.gr Προκηρύξεις Φορέων του Δημοσίου (κάποιες απ΄ αυτές "τρέχουν" κι για άλλες ξεκινούν σε λίγες ημέρες) προς κάλυψη αναγκών τους.

Συγκεκριμένα,

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα έξι μηνών (6) με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας.

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από την 6η-6-2020 έως την 15η-6-2020.

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς.

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από την 12η-6-2020 έως την 21η-6-2020.

 

  • ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), ενδιαφέρεται να προσλάβει με σύμβαση μίσθωσης έργου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή), για 4 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης δύο (2) μηνών.

 

  • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Γεωπόνου), που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ), μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

 

Οι Προκηρύξεις σε επισυναπτόμενα αρχεία

ΕΦΑ ΔΡΑΜΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΚΙΛΚΙΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ