21.01.21 | 17:43

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων εργατών καθαριότητας, υπαλλήλων γραφείου κ.ά. από Δήμους, Υπουργεία
11.01.21 | 14:30

Προσλήψεις συμβασιούχων εργατών καθαριότητας, υπαλλήλων γραφείου κ.ά. από Δήμους, Υπουργεία

Μετά τις πρωινές (Δείτε «Διαβάστε επίσης» ή πατήστε ΕΔΩ), νέες Προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού με σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ΟΤΑ (Δήμων, Περιφερειών), Νομικών Προσώπων Υπουργείων, σύμφωνα με παρουσιάσεις – αναλύσεις του epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) συνεργάτες, στο πλαίσιο υλοποίησης Έργου.

Απαιτούμενα προσόντα

1. Πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κατεύθυνσης Διοικητικού

2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

3. Μέτρια γνώση της Ιταλικής γλώσσας

4. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ.

Αιτήσεις έως 17/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της δράσης, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2020-2021) στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αλιάρτου:

  • ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-07-2021.

Αιτήσεις: 13/01 – και 22/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Πλήρωση μιας -1- θέσης Ειδικού/ής Συμβούλου Δημάρχου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο/Η Ειδικός/ή σύμβουλος θα πρέπει να έχει πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής ειδικότητας Οικονομικών Επιστημών και να γνωρίζει Πολύ Καλά την Αγγλική γλώσσα. Θα συνεκτιμηθεί και η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών.

Αιτήσεις έως 18/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων χρονικής διαρκείας από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 05/07/2021, διαφόρων ειδικοτήτων:

  • ΥΕ Εργατών καθαριότητας, συνοδοί απορριμματοφόρων: Από υπογραφή της σύμβασης έως 5/7/2021, 11 άτομα
  • ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου: Από υπογραφή της σύμβασης έως 5/7/2021, 2
  • ΔΕ Οδηγών: Από υπογραφή της σύμβασης έως 5/7/2021, 1
  • ΔΕ Διοικητικών: Από υπογραφή της σύμβασης έως 5/7/2021, 10
  • ΠΕ Ψυχολόγων: Από υπογραφή της σύμβασης έως 5/7/2021, 1
  • ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών: Από υπογραφή της σύμβασης έως 5/7/2021, 1.

Αιτήσεις: 12/01 – 18/01/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ

Πρόσληψη τριών (3) ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο υποέργου.

Αιτήσεις: 12/01 – 21/01/2021.

 

Διαβάστε επίσης:

Εργασία πτυχιούχων, εργατών σε Δήμους, Δημόσιο [Προκηρύξεις]

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ