29.09.20 | 04:26

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους, Υπουργείο Πολιτισμού, ΔΕΗ [Οι Προκηρύξεις]
11.08.20 | 08:29

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους, Υπουργείο Πολιτισμού, ΔΕΗ [Οι Προκηρύξεις]

Προσλήψεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών κατηγοριών ανακοίνωσαν – με την έκδοση των αντίστοιχων Προκηρύξεων – Δήμοι, Εφορεία Αρχαιοτήτων και η ΔΕΗ Μεγαλόπολης, όπως δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr.

Συγκεκριμένα, 

  • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα δύο (2) μηνών, προς κάλυψη των κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης:

- Εργάτες: Τέσσερις (4)

- Καταμετρητές Υδρομέτρων: Τρεις (3)

Αιτήσεις έως 20/08/2020.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΚΩ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία θα διαρκέσει από την ημερομηνία της πρόσληψης έως και την 30/09/2020, συνολικά επτά (7) ατόμων - έξι (6) Ναυαγοσωστών και ενός (1) Επόπτη-Συντονιστή - για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών.

Αιτήσεις έως 14/08/2020.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σύναψη μίσθωσης έργου με ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, χρονικής διάρκειας 24 μηνών, αρχόμενοι από 01/10/2020, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Αιτήσεις: 12/08 – 21/08/2020.

 

  • ΔΕΗ / ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά έντεκα (11) ατόμων, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών:

- ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: 2

- ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: 1

- ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: 1

- ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: 1

- ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ: 1

- ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ: 2

- ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ): 1

- ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ: 1

- ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ: 1

Αιτήσεις έως 17/08/2020.

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, 2 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης (Ομάδα Α) και 2 ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης, αμφοτέρων με εμπειρία στη συντήρηση ψηφιδωτών δαπέδων καθώς και 2 ΥΕ ειδικευμένων εργατών με εμπειρία σε έργα συντήρησης και αποκατάστασης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών υποέργου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αιτήσεις έως 18/08/2020.

 

Διαβάστε επίσης: Εκδόθηκε η μεγάλη προκήρυξη για 1.209 μόνιμες θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στην Υγεία

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΩ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΗ / ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ