13.07.20 | 02:43

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

112 προσλήψεις συμβασιούχων σε Δήμους, Υπουργεία, Φορείς του Δημοσίου
04.06.20 | 08:32

112 προσλήψεις συμβασιούχων σε Δήμους, Υπουργεία, Φορείς του Δημοσίου

Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων προς κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών από Δήμους, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου.

Ειδικότερα,

  • ΔΕΥΑ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κύμης Αλιβερίου (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.), ύστερα από την υπ’ αριθ. 52/2020 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό (Εργάτες), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (4 μήνες), συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών για τις παραλίες του Δήμου Λοκρών με «Γαλάζια Σημαία» ή όπου αλλού απαιτηθεί.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα δύο (62) ατόμων χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες αν παραταθούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Την πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών και ειδικότερα την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και δεκαπέντε (15) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, για την κάλυψη της κατεπείγουσας ανάγκης πυρασφάλειας, για την πρόληψη ενδεχόμενων πυρκαγιών στα διοικητικά όρια του Δήμου Πετρούπολης, κατά την θερινή περίοδο, έτους 2020.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων [Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ - (ΣΥΝΟΔΩΝ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ].

 

  • ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ»

Άμεση πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου (ΥΕ Καθαριότητος), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δομής Παράρτημα Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Κιάτου και συγκεκριμένα αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ

Πρόσληψη λοιπών ειδικοτήτων (4 ατόμων) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση έργου για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης - και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη του έργου - με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου.

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Πρόσληψη προσωπικού (2 άτομα), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για υποέργο, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του υποέργου, ανάλογα με τις ανάγκες του.

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, 4 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών έργου για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31-12-2020.

ΔΕΥΑ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΝΠΔΔ Η ΜΗΚΩΝΗ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΑΡΤΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ & ΑΓ. ΟΡΟΥΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΧΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ