21.04.21 | 13:21

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους, Περιφέρειες, Δημοτικές Επιχειρήσεις [Οι Προκηρύξεις]
24.04.20 | 09:52

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους, Περιφέρειες, Δημοτικές Επιχειρήσεις [Οι Προκηρύξεις]

Την πρόσληψη συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων προς κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών τους, ανακοίνωσαν Δήμοι, Περιφέρειες και Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα,

  • ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Την πρόσληψη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δεκαπέντε ατόμων, χρονικής διάρκειας  δύο μηνών, με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο μήνες, αν παραταθούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ανακοίνωσε ο Δήμος Παλλήνης.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

Ο Δήμος Σκύδρας, ύστερα από την υπ’ αρ. 75/2020 απόφαση του Δ.Σ (ΑΔΑ:ΨΕ1ΖΩ12-ΤΛΒ) και το αρ.4330/6-4-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δεκαέξι (16) υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο 2020.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρόσληψη 8 υδρονομέων προχωρά ο Δήμος Κισσάμου, προς κάλυψη αναγκών της αρδευτικής περιόδου.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΕΥΑΙ

Την πρόσληψη προσωπικού (επτά εργατών και δύο καταμετρητών υδρομέτρων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα δύο μηνών, ανακοίνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα ένα (31) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς μέχρι 34 ή 60 ημερομίσθια ανά άτομο, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΥΑΙ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ