05.08.20 | 10:14

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες [Προκηρύξεις]
02.07.20 | 08:56

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες [Προκηρύξεις]

Όπως δημοσιεύει καθημερινά το epoli.gr προκηρύξεις [επισυνάπτονται] πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες προς κάλυψη αναγκών τους:

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας:

- ΠΕ Περιβάλλοντος: 1

- ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων: 4

- ΔΕ Οδηγών: 3

- ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: 3.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) μήνες, συνολικά πέντε (5) ατόμων [ΔΕ Ναυαγοσώστες].

 

  • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΣΤΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [οκτώ (8) μήνες], συνολικά τεσσάρων (04) ατόμων Υ.Ε. Εργατών/τριών Ύδρευσης – Αποχέτευσης, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων [ΥΕ - Εργατών Γενικών Καθηκόντων], για την κάλυψη των αναγκών για την πυρασφάλεια του Δήμου.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παιανίας»:

- Ένας (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος: Από την υπογραφή της και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης

- Ένας (1) Ψυχολόγος ή Σχολικός Ψυχολόγος (πτυχιούχος ΑΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος), από την υπογραφή της και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

 

  • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [για τρεις (3) και τέσσερις (4) μήνες], συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της.

Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΣΤΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ