06.07.20 | 05:40

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες [Προκηρύξεις]
24.06.20 | 16:26

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες [Προκηρύξεις]

Προς κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών τους, σε προσλήψεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, προχωρούν Περιφέρειες και Δήμοι της Χώρας, όπως δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Αιτήσεις έως 03/07/2020.

 

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου [ΠΕ Κτηνιάτρων], για την κάλυψη αναγκών του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματος Εμβολιασμού κατά της Οζώδους Δερματίτιδας  των Βοοειδών στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αιτήσεις έως 02/07/2020.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δύο (2) ατόμων, χρονικής διάρκειας από ανάληψη υπηρεσίας έως 13/09/2020.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων (ναυαγοσώστες).

 

  • ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυρασφάλεια) της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κατερίνης.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Αιτήσεις από 25/06 – 06/07/2020.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Ο Δήμος Οιχαλίας ύστερα από την υπ’ αριθ. 61/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εποχιακό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι έξι  (26) ατόμων, προς κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια αντιπυρικής περιόδου 2020.

 

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ  ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως τέσσερις μήνες), στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID – 19.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ