07.05.21 | 10:37

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες
17.06.20 | 18:15

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες

Προς κάλυψη πρόσκαιρων / εποχικών αναγκών τους, προσλήψεις προσωπικού ΙΔΟΧ ανακοίνωσαν Δήμοι και Περιφέρειες της Χώρας. [Επισυνάπτονται οι σχετικές Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόσληψη, από 10-07-2020, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη πρόσκαιρων / εποχικών αναγκών της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Στ.Ε. (για την χωρική αρμοδιότητα Π.Ε. ΦΘιώτιδας), κατά την θερινή περίοδο.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, τριάντα οκτώ (38) ατόμων, από την ανάληψη της υπηρεσίας τους έως 13/09/2020, ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυρασφάλεια), της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κατερίνης.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα: τριών (3) Εργατών Καθαριότητας και ενός (1) εργάτη γενικών καθηκόντων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, κατ' ανώτατο όριο, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του ΟΑΠ.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος.

Αιτήσεις από 20/06 – 29/06/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων, από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 14η Σεπτεμβρίου 2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ