04.07.20 | 08:50

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες
26.05.20 | 09:08

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες, προς κάλυψη εποχικών, έκτακτων αναγκών τους.

Ειδικότερα,

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οχτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι 60 ημερομίσθια, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας – ΔΑΟΚ Τριφυλίας, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, δώδεκα (12) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με αντικείμενο δράσης πυροπροστασίας κατά την θερινή περίοδο έτους 2020 (φύλαξη, καθαρισμοί, αποψιλώσεις διαφόρων περιοχών όπως στο Άλσος Βεΐκου, Τουρκοβούνια, Γκράβα, Σεντούκια, σε Αναδασωτέες περιοχές, ιδιωτικά οικόπεδα κ.λπ.).

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων 4 μηνών, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών -πρόσκαιρων αναγκών για περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγ. Δημητρίου».

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α) και της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009(Α΄234) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ