16.06.21 | 20:04

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους [ΝΕΕΣ Προκηρύξεις]
20.04.20 | 15:58

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους [ΝΕΕΣ Προκηρύξεις]

Συνεχίζουν [βλ. ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ] οι Δήμοι την έκδοση προκηρύξεων πρόσληψης συμβασιούχων προς κάλυψη αναγκών τους.

Συγκεκριμένα,

Δήμος Τυρνάβου

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Τυρνάβου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email grigoriadou@tirnavos.gr αίτηση, με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση, έως τις 23/04/2020.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24923 50127, αρμόδια κ. Γρηγοριάδου Μαρία.

 

Δήμος Φιλιατών

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών συνολικά δύο ατόμων (ΔΕ Οδηγών, ΥΕ Εργατών) ανακοίνωσε ο δήμος Φιλιατών.

Η Προκήρυξη επισυνάπτεται

 

Δήμος Ύδρας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοίνωσε ο Δήμος Ύδρας. (Ανακοίνωση Δήμου Ύδρας, Περίληψη ΣΟΧ, Παράρτημα Ανακοίνωσης, Ειδικό παράρτημα Α1)

 

Δήμος Πολυγύρου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020, ανακοίνωσε ο Δήμος Πολυγύρου.

Η Προκήρυξη επισυνάπτεται

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων ανταποδοτικών υπηρεσιών από Δήμους [Οι προκηρύξεις]

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ