14.06.21 | 05:15

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους, Φορείς του Δημοσίου
08.06.21 | 09:53

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους, Φορείς του Δημοσίου

Το πρωί της Τρίτης, το epoli.gr γνωστοποιεί τις Προκηρύξεις Δήμων και Φορέων του Δημοσίου.

Αφορούν σε διάφορες ειδικότητες και εκπαιδευτικές κατηγορίες.

Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις.

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής γνωστοποιεί ότι θα προσλάβει έναν/μία (1) Ειδικό/κή Σύμβουλο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την επικουρία του του στον νευραλγικό τομέα των Έργων Υποδομής.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής γενικά προσόντα διορισμού:

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες.

2. Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους

3. Να είναι υγιείς.

4. Να είναι κάτοχοι Διπλώματος ή Πτυχίου Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού Σχολής Πανε-πιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.), της ημεδαπής ή ισότιμου Διπλώματος ή Πτυχίου της αλλοδαπής.

5. Να μην διώκονται ποινικά και να μην έχουν κώλυμα διορισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 16 του ν. 3584/2007.

6. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του ν. 3584/2007).

7. Οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Αιτήσεις: Έως 14/06/21.

 

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών του 5ου και 6ου θερινού ΚΔΑΠ:

  • ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ: 2 άτομα
  • ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ: 15
  • ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ: 1
  • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 3
  • ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ: 2
  • ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ: 1

Αιτήσεις: 08/06 – 11/06/2021, ώρα 14:30.

 

ΕΚΕΤΑ

1. Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αξιολόγηση και ανάδειξη ποικιλιών σίτου για τη παραγωγή νέων προϊόντων άλεσης με υψηλή διατροφική αξία-GrWheat» και κωδικό MIS 5072523 στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ):

  • Βιολόγος

2. Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αξιολόγηση και ανάδειξη ποικιλιών σίτου για τη παραγωγή νέων προϊόντων άλεσης με υψηλή διατροφική αξία-GrWheat» και κωδικό MIS 5072523 στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ):

  • Βιολόγος

Αιτήσεις και στις δύο (2) Προκηρύξεις: Έως 23/06/21.

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ