23.09.20 | 10:05

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους - Φορείς του Δημοσίου [Προκηρύξεις]
12.08.20 | 08:27

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους - Φορείς του Δημοσίου [Προκηρύξεις]

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ διαφόρων ειδικοτήτων από Δήμους και Φορείς του ευρύτερου Δημοσίου, σύμφωνα με Προκηρύξεις που δημοσιεύει, σήμερα, τo epoli.gr. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ]

Συγκεκριμένα,

  • ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα κ.λπ.) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδομίας - Καθαριότητας & Περιβάλλοντος:

- ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών: 8 μήνες, 1

- ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: 8 μήνες, 1

- ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Με κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου): 8 μήνες, 6

- ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 8 μήνες, 6

Αιτήσεις από σήμερα, 12/08 έως 21/08/2020.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών – Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Δελφών, με πρόσληψη ενός (01) ατόμου ΠΕ Παιδιάτρου για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.07. 2021.

Αιτήσεις: 17/08 – 21/08/2020.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας (Εργάτη Καθαριότητας / Συνοδός Απορριμματοφόρου) με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

Αιτήσεις έως 13/08/2020. 

 

  • ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) / Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ), στο πλαίσιο του έργου παροχής υπηρεσιών ΠΑΡ00684 HELLENIC PETROLEUM ARTA-PREVEZA SA, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για μία (1) θέση, Χημικού ή Χημικού Μηχανικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Αιτήσεις έως 31/08/2020.

 

  • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Μηχανολόγος Μηχανικός] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Κεντρική Διεύθυνση μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 27/08/2020.

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ