05.07.20 | 03:51

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Κέντρα Πρόνοιας, ΕΛΓΑ
02.06.20 | 08:48

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Κέντρα Πρόνοιας, ΕΛΓΑ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Κέντρα Πρόνοιας, ΕΛΓΑ, σύμφωνα με Προκηρύξεις (ακολουθούν σε επισυναπτόμενα αρχεία) που δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr.

Ειδικότερα,  

 • ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο (2) φυσικών προσώπων, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Curing the Limbo”.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 02-06-2020 έως και 09-06-2020 στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, καλεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας, δύο ατόμων (2) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αμοργού.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω κορωνοϊού, καθώς και για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Βόλβης.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) ψυχίατρο, για την υλοποίηση της Πράξης «Διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών του συμβουλευτικού σταθμού άνοιας, του δημοτικού ιατρείου και των Κ.Α.Π.Η. προς ευάλωτες ομάδες του Δήμου Καλαμαριάς».

 

 • ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κισσάμου ύστερα από την υπ. αριθ. 13/2020 (ΑΔΑ Ω24ΗΟΛΤΙ-4Θ8) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, βάσει του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Ο Δήμος Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), που θα υλοποιήσουν τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους 2019-2020 έως 31/7/2020 σύμφωνα με τους όρους του Οργανωτικού Πλαισίου των ΠΑγΟ.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Την πρόσληψη προσωπικού - οκτώ (8) ατόμων - με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ν.Π.Ο.Π.Α.Α.Π., ανακοίνωσε ο Δήμος Περιστερίου.

 

 • ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 30/09/2020, για συνολικά δύο (2) άτομα στα Παραρτήματα ΑΜΕΑ Φθιώτιδας και Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωναϊού COVID-19.

 

 • ΕΦΑ ΕΒΡΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου. Οι αιτήσεις μέχρι 15/06/2020.

 

 • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας. Οι αιτήσεις μέχρι 10/06/2020.

 

 • ΕΛΓΑ

Την πρόσληψη ΠΕ Γεωπόνων ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΕΒΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΓΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ