11.05.21 | 22:15

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους: Οι αιτήσεις που ξεκινούν από σήμερα - Ποιες “έρχονται”
20.11.20 | 08:46

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους: Οι αιτήσεις που ξεκινούν από σήμερα - Ποιες έρχονται

Σήμερα, το epoli.gr παρουσιάζει Προκηρύξεις Δήμων, για πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών τους.

Συγκεκριμένα, (επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις)

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Ανάπτυξης και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών:

  • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (χορτοκοπτικό): 8 μήνες, 1 άτομο
  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ: 8 μήνες, 1

Αιτήσεις: 21/11 – 30/11/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Βελβεντού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Νομικών – Δικηγόρων, ο οποίος θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή προφορικά ) επί θεμάτων Νομικής φύσεως μέσα στον κύκλο των γνώσεών του, με ημερήσια φυσική παρουσία και ωράριο τακτικού υπαλλήλου.

Αιτήσεις: 20/11 – 03/12/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα -1- άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: «Med Pearls: “Accelerating new sustainable tourism initiatives in the Mediterranean” - Επιτάχυνση νέων πρωτοβουλιών αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο»:

  • ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Senior Project Manager) και εν ελλείψει ΤΕ: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2022, 1 άτομο

Αιτήσεις 20/11 – 26/11/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Πλήρωση με επιλογή μιας (1) θέσης Ειδικού Σύμβουλου-Συνεργάτη για να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά για θέματα τουρισμού, να βοηθά στον σχεδιασμό της γενικότερης στρατηγικής του Δήμου σε θέματα τουριστικής προβολής και ειδικότερα σε θέματα ανάπτυξης μορφών βιώσιμου εναλλακτικού τουρισμού, να μεριμνά για την ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και πληροφόρησης για θέματα τουρισμού, για τον σχεδιασμό και υποβολή προτάσεων σε σχετικά ευρωπαϊκά και λοιπά προγράμματα χρηματοδοτήσεων, καθώς και για την γενικότερη διαχείριση θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης, και κάθε άλλη συναφή εργασία που θα του/της ανατεθούν από την Δήμαρχο.

Αιτήσεις: 23/11 – 27/11/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

1. Την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου ΠΕ Δικηγόρων παρ’ Αρείω Πάγω στο Δήμο Ρόδου με σχέση έμμισθης εντολής-πάγια μηνιαία αντιμισθία κατόπιν επιλογής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και

2. Την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου ΠΕ Δικηγόρων παρ΄ Εφέταις στο Δήμο Ρόδου με σχέση έμμισθης εντολής-πάγια μηνιαία αντιμισθία κατόπιν επιλογής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αιτήσεις: 23/11 – 30/11/2020.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ