14.06.21 | 05:56

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ από Δήμους, Υπουργεία, ΔΕΗ - Από σήμερα οι αιτήσεις
11.06.21 | 08:11

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ από Δήμους, Υπουργεία, ΔΕΗ - Από σήμερα οι αιτήσεις

Τις Προκηρύξεις στο χώρο των Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Υπουργείων, καθώς και της ΔΕΗ, που οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα, Παρασκευή, παρουσιάζει το epoli.gr.

Συγκεκριμένα, [επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

Πρόσληψη οχτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα:

  • Οχτώ (8) ατόμων ειδικότητας Βοηθού Βρεφοκόμου ΔΕ

Αιτήσεις: 11/06 - 21/06/2021.

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόσληψη ειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Ανάδειξη και αξιοποίηση απολιθωματοφόρων θέσεων από την εκτέλεση μεγάλων δημόσιων έργων στην περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου» της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» Πράξης «Δράσεις ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών της Λέσβου», για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης:

  • ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με ειδίκευση στη συντήρηση φυτικών απολιθωμάτων ή λίθου): 2 θέσεις
  • ΔΕ Ειδικευμένος εργατοτεχνίτης συντήρησης (με ειδίκευση στη συντήρηση φυτικών απολιθωμάτων): 3 θέσεις
  • ΥΕ Ειδικευμένος εργάτης ανασκαφής (με ειδίκευση στη ανασκαφή και ανάδειξη φυτικών απολιθωμάτων): 5 θέσεις

Αιτήσεις: 11/06 - 17/06/2021.

 

ΔΕΗ / ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων από τον Κλάδο ΑΗΣ Μεγαλόπολης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες:

  • ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί: 2 άτομα
  • ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός: 1
  • ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί: 1
  • ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός: 1
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων: 1
  • ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός – Χειριστής: 1

Αιτήσεις: 11/06 - 22/06/2021.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» | Προβολή/κατέβασμα
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΗ / ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ