04.12.20 | 01:42

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ από Δήμους [Προκηρύξεις]
20.10.20 | 10:07

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ από Δήμους [Προκηρύξεις]

Σήμερα, το epoli.gr παρουσιάζει Προκηρύξεις (επισυνάπτονται) πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου από Δήμους και Νομικά Πρόσωπα αυτών.

Συγκεκριμένα,

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΚΕΔΑΑ)

Πρόσληψη, 4 (τεσσάρων) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

Αιτήσεις: 21/10 – 11/11/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων: οκτώ (8) μήνες, ένα (1) άτομο

Αιτήσεις 20/10 – 29/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του με την ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών με χρονική διάρκεια 4 μηνών για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων του Δήμου Ζίτσας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τον ιό COVID-19.

Αιτήσεις έως 22/10/2020.

 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

Πρόσληψη, το ανώτατο δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

Αιτήσεις: 21/10 – 04/11/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

1. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο «Λοιπές Δράσεις ΚΕΜ» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη»:

  • ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του Προγράμματος (ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 4 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ), 2 άτομα
  • ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ: Από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του Προγράμματος (ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 4 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ), 3
  • ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ: Από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του Προγράμματος» (ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 4 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ), 1

2. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου (1) “Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου” της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (5) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»:

  • ΥΕ Διαμεσολαβητή: Από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του προγράμματος», 1 άτομο
  • ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: Από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του προγράμματος, 4
  • ΠΕ Ψυχολόγου: Από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του προγράμματος», 1

Αιτήσεις και στις δύο Προκηρύξεις έως 26/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ / N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

Πρόσληψη εικοσιπέντε (25) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση βάση της κείμενης νομοθεσίας, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

Αιτήσεις: 20/10 – 03/11/2020

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

  • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 8 μήνες, 2 άτομα
  • ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 8 μήνες, 2
  • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 8 μήνες, 1

Αιτήσεις: 21/10 – 30/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)

Πρόσληψη οκτώ (8) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) που θα υλοποιήσουν τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους 2020-2021 έως και 8 μήνες (έως τις 31/7/2020) σύμφωνα με τους όρους του Οργανωτικού Πλαισίου των ΠΑγΟ.

Αιτήσεις: 23/10 – και 03/11/2020.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)

Πρόσληψη, τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους».

Αιτήσεις: 21/10 – 03/11/2020.

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Πρόσληψη, 30 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών µε ωριαία αποζηµίωση, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

Αιτήσεις: 21/10 – 05/11/2020.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΚΕΔΑΑ) | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ / N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ) | Προβολή/κατέβασμα
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ