04.12.20 | 01:20

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους
19.10.20 | 08:29

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους

Σήμερα το epoli.gr παρουσιάζει Προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου προς κάλυψη παροδικών, έκτακτων αναγκών τους. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με έναν (1) Σύμβουλο Διαχείρισης του Έργου «Υποστήριξη του ΕΦΔ / ΕΑΤΑ Α.Ε, για την υλοποίηση της εγκεκριμένης Ο.Χ.Ε /Β.Α.Α με τίτλο «Αθήνα 2020: Bιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία» στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

Αιτήσεις έως και 2 Οκτωβρίου 2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ( 2 ) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων:

  • ΥΕ Καθαριστές/-στριες σχολικών μονάδων

Αιτήσεις έως 23/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Πρόσληψη δέκα (10) ατόμων Καλλιτεχνικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο Υμηττού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της εκπαιδευτικής χρονιάς (2020-2021).

Αιτήσεις έως 22/10/2020.

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση του υποέργου «Κοινωνικό Φαρµακείο» της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Θερµαϊκού»:

  • ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Αιτήσεις έως 23/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Προκήρυξη - Ανακοίνωση για την πρόσληψη έντεκα (11) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) μηνών στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) του Δήμου Καισαριανής για την περίοδο 2020- 21.

Αιτήσεις έως και την 30/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μήνες (μέχρι 30.11.2020 ή έως την ενδεχόμενη παράταση που θα δοθεί με τροποποίηση του άρθρου 69 του Ν. 4722/20) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/15.09.2020 τεύχος Α΄), για την εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών:

  • ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού: 2 άτομα, έως δύο (2) μήνες (και μέχρι 30.11.2020 ή ενδεχόμενης παράτασης).

Αιτήσεις έως σήμερα, 19/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Πρόσληψη οχτώ (8) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020 – 2021.

Αιτήσεις έως 29/10/2020.

 

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ