20.10.20 | 20:59

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ από Δήμους και Περιφέρειες [Οι Προκηρύξεις]
25.09.20 | 08:34

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ από Δήμους και Περιφέρειες [Οι Προκηρύξεις]

Σήμερα, το epoli.gr παρουσιάζει νέες προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ και έργου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, από ΟΤΑ α’ και β’ Βαθμού.

Συγκεκριμένα (επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις),

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

1. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Κρήτης, στην υλοποίηση Ευρωπαϊκού Έργου:

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2020, 1

Αιτήσεις: 26/09 – 05/10/2020.

2. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Βιολόγων, για την κάλυψη αναγκών, με αντικείμενο την εκτέλεση Ευρωπαϊκού Έργου:

 • ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Βιολόγων: Από την υπογραφή της σύμβασης έως το τέλος της φάσης Α του έργου (31/01/2022) με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος): 1

Αιτήσεις: 26/09 – 05/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας:

 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 8 ΜΗΝΕΣ, 1
 • ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ: 8 ΜΗΝΕΣ, 1

Αιτήσεις έως 01/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση Πράξης:

 • ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του προγράμματος, 1
 • ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και εν ελλείψει ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του προγράμματος, 1
 • ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ: Από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του προγράμματος, 1
 • ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ: Από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του προγράμματος, 1

Αιτήσεις: 25/09 – 05/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021:

 • ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ: 1, έως 8 μήνες
 • ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: 2, έως 8 μήνες
 • ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: 3, έως 8 μήνες
 • ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: 1, έως 8 μήνες, Γνώσεις αεροβικής γυμναστικής – pilates
 • ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ: 3, έως 8 μήνες
 • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ: 1, έως 8 μήνες, Γνώσεις αεροβικής γυμναστικής – pilates
 • ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: 2, έως 8 μήνες, Γνώσεις αεροβικής γυμναστικής – pilates
 • ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: 4, έως 8 μήνες
 • TAEKWON-DO: 1, έως 8 μήνες

Αιτήσεις έως 09/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικά δεκατεσσάρων (14) θέσεων μουσικών διαφόρων ειδικοτήτων για τη λειτουργία τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου, του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2020-21:

 • ΠΕ ή ΤΕ - Διευθυντής του Ωδείου: 1, 9 ΜΗΝΕΣ
 • ΤΕ - Μαέστρος Χορωδίας παραδοσιακής μουσικής: 1, 9 ΜΗΝΕΣ
 • ΤΕ - Καθηγητής Πιάνου για διδασκαλία: 1, 9 ΜΗΝΕΣ
 • ΤΕ - Καθηγητής Πιάνου για συνοδεία και διδασκαλία: 1, 9 ΜΗΝΕΣ
 • ΤΕ - Καθηγητές Κιθάρας: 2, 9 ΜΗΝΕΣ
 • ΤΕ - Καθηγητής Βιολιού: 1, 9 ΜΗΝΕΣ
 • TΕ - Καθηγητής Πνευστών: 1, 9 ΜΗΝΕΣ
 • ΤΕ - Καθηγητές Ανωτέρων Θεωρητικών Σύνθεσης και ενισχυτικής διδασκαλίας
 • θεωρητικών μαθημάτων: 2, 9 ΜΗΝΕΣ
 • ΔΕ - Καθηγητής Αρμονίου: 1, 9 ΜΗΝΕΣ
 • ΔΕ - Καθηγητής Ηλεκτρικής Κιθάρας: 1, 9 ΜΗΝΕΣ
 • ΔΕ - Καθηγητής ντραμς – κρουστών: 1, 9 ΜΗΝΕΣ
 • ΤΕ - Καθηγητής Αρχιμουσικός μουσικών συνόλων του Ωδείου: 1, 9 ΜΗΝΕΣ

Αιτήσεις έως 07/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών:

 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ: ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ, 3
 • ΥΕ ΤΑΦΩΝ/ΕΚΤΑΦΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ, 2

Αιτήσεις έως 03/10/2020.

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

1. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ως καλλιτεχνικού διευθυντή για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ, 1

Αιτήσεις έως 28/09/2020.

2. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Αιτήσεις έως 03/10/2020.

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΩ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2 | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ