18.01.21 | 08:43

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στο Δημόσιο [Προκηρύξεις]
22.07.20 | 09:23

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στο Δημόσιο [Προκηρύξεις]

Προσλήψεις συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων και γνωστικών πεδίων, με σχέση εργασίας σύμβασης έργου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο και Νομικά Πρόσωπα αυτού, σύμφωνα με Προκηρύξεις που δημοσιεύσει, σήμερα, το epoli.gr.

Συγκεκριμένα,

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού [ΠΕ Αρχαιολόγων: μία (1) θέση], με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δύο (2) μήνες και όχι πέραν των οκτώ (8) μηνών.

 

ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υποέργου:

  • ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδικευμένη εμπειρία στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Μία (1) θέση.
  • ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες (σε αρχαιολογικά έργα): Δύο (2) θέσεις.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου:

  • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Μία (1) θέση.
  • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε επιχρίσματα και τοιχογραφία: Μία (1) θέση.
  • ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε επιχρίσματα και τοιχογραφία: Τρεις (3) θέσεις.

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Ένας (1) εξωτερικός συνεργάτης [Διδακτορικό τίτλο σπουδών συναφές με προγράμματα κοινωνικών παρεμβάσεων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής], για την επιστημονική υποστήριξη των δράσεων κοινωνικής μέριμνας έργου, με έδρα τις εγκαταστάσεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη.

Αιτήσεις έως 04/08/2020.

2. Ένας (1) εξωτερικός συνεργάτης [Κατοχή Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ή συναφούς ειδικότητας της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου άλλης χώρας], με σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, ο οποίος θα απασχοληθεί στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης της Θέρμης.

Αιτήσεις έως 04/08/2020.

 

ΕΔΥΤΕ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό δικτύων (Network Engineer) [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Η/Υ], στο πλαίσιο Υποέργου.

Αιτήσεις έως την 7η Αυγούστου και ώρα 15:00.

 

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη [Διδακτορικό σε προηγμένες τεχνικές μετάδοσης στο φυσικό επίπεδο για σύγχρονα και μελλοντικά συστήματα κινητών επικοινωνιών], με σύμβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες προγράμματος / έργου.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (μεταπτυχιακού φοιτητή) [Πτυχίο (Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Φυσική, Επιστήμης Υλικών, ή άλλο Θετικών Επιστημών ή Μηχανικού)], στο πλαίσιο έργου.

Αιτήσεις έως Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 16:00.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προκηρύξεις που “έρχονται” και “τρέχουν” για εργασία σε ΟΤΑ και Δημόσιο

11.500 νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας

ΑΣΕΠ: Έκδοση Προκήρυξης μόνιμου προσωπικού

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους - Οι Προκηρύξεις

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΔΥΤΕ Α.Ε. | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» | Προβολή/κατέβασμα
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ