25.01.21 | 16:08

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων από Φορείς του Δημοσίου, ΔΕΔΔΗΕ
14.07.20 | 09:57

Προσλήψεις συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων από Φορείς του Δημοσίου, ΔΕΔΔΗΕ

Μετά από αυτές πρόσληψης 185 συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες [Δείτε τις από ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ], σήμερα το epoli.gr παρουσιάζει Προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα,

ΔΕΔΔΗΕ / Διεύθυνση Περιφέρειας Kεντρικής Ελλάδας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [οκτώ (8) μήνες], συνολικά τριών (3) ατόμων [ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Υπαλλήλων Γραφείου), ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων], για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/Περιοχής Χαλκίδας.

Αιτήσεις: 14/7 - 23/7/20.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.

Μία (1) σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου [Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή (με 10-ετή εργασιακή εμπειρία σε θέση αντίστοιχων αρμοδιοτήτων)], μέγιστης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, για την ανάθεση υπηρεσιών Ειδικών Προσόντων με αντικείμενο την παροχή λογιστικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2020, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης:

  • (ΠΕ) Αρχαιολόγοι: 1
  • (ΠΕ) Μηχανικοί ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα: 1
  • (ΤΕ) Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (1ης κατεύθυνσης [πρώην τομέας Α΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων): 1
  • (ΥΕ) Εξειδικευμένοι Εργάτες (σε αρχαιολογικά έργα): 7.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αιτήσεις πρόσληψης συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ από Δήμους από αύριο [Προκηρύξεις]

Πρoσλήψεις 185 συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες [Προκηρύξεις]

ΔΕΔΔΗΕ / Διεύθυνση Περιφέρειας Kεντρικής Ελλάδας | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε. | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ