24.11.20 | 05:35

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων από Δήμους και Περιφέρειες [Προκηρύξεις]
15.07.20 | 18:02

Προσλήψεις συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων από Δήμους και Περιφέρειες [Προκηρύξεις]

Προσλήψεις συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών τους από Δήμους και Περιφέρειες, σύμφωνα με Προκηρύξεις που δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr [επισυνάπτονται]:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος «Γεωργικές Προειδοποιήσεις Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας έτους 2020», με ανώτερο αριθμό απασχόλησης τα 34 ημερομίσθια ανά άτομο και μέχρι χίλια (1.000) ευρώ μεικτές αποδοχές για το συνολικό διάστημα απασχόλησης.

Αιτήσεις 16/07 - 20/07/2020.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου πλήρους και μερικής απασχόλησης, στα «ΚΔΑΠ» της επιχείρησης της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2020 – 2021».

Αιτήσεις 17/07 - 27/07/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 31 Αυγούστου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Βέροιας.

Αιτήσεις 17/07 - 27/07/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού [ενός (1) ατόμου ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ], με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 31 Αυγούστου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αιτήσεις 16/07 - 26/07/2020.

 

ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ΠΕ - Ιατρών με ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής.

Αιτήσεις 16/07 - 20/07/2020.

 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

Αιτήσεις 16/07 - 25/07/2020.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [οκτώ (8) μήνες] ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης.

Αιτήσεις 16/07 - 27/07/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [τέσσερις (4) μήνες], συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών πυροπροστασίας.

Αιτήσεις έως 23/07/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Πρόσληψη προσωπικού, δεκαέξι (16) ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 14/09/2020, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών (λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19).

Αιτήσεις 15/07/2020 έως 20/07/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Άμεση πρόσληψη προσωπικού, τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Αιτήσεις 16/07 - 27/07/2020.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ