14.08.20 | 07:56

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων από ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΦΑ
06.07.20 | 17:14

Προσλήψεις συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων από ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΦΑ

Για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών τους, προσλήψεις επιστημονικού και λοιπού προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου από την ΔΕΗ, τον ΔΕΔΔΗΕ και Φορέα του Υπουργείου Πολιτισμού, με το epoli.gr να παρουσιάζει τις σχετικές προκηρύξεις. [Επισυνάπτονται]

 

  • ΔΕΗ / ΔΕΘΥΠ / ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εφτά (7) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υδροηλεκτρικών Σταθμών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα, που εδρεύει στη Βέροια, για οκτώ (8) μήνες.

Αιτήσεις από 06-07-2020 μέχρι 15-07-2020.

 

  • ΔΕΔΔΗΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου [ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων], για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών [οκτώ (8) μήνες) της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας.

Αιτήσεις έως 13/07/2020.

 

  • ΔΕΔΔΗΕ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών [οκτώ (8) μήνες] της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών/Υποτομέας Δυτικών Κυκλάδων.

Αιτήσεις έως 13/07/2020.

 

  • ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων [ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών – Γραμματέων)] για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών [οκτώ (8) μήνες] της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών.

Αιτήσεις έως 13/07/2020.

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού [ενός (1) ατόμου ΠΕ Αρχαιολόγου, με εξειδίκευση στην κλασική αρχαιολογία], με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως το τέλος της πράξης.

Αιτήσεις 07/07/2020 έως 16/07/2020.

ΔΕΗ / ΔΕΘΥΠ / Συγκρότημα Αλιάκμονα | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΔΔΗΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΔΔΗΕ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ