23.01.21 | 17:20

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων σε Αττική και άλλες περιοχές της Χώρας από την ΔΕΗ
09.01.21 | 15:13

Προσλήψεις συμβασιούχων σε Αττική και άλλες περιοχές της Χώρας από την ΔΕΗ

Προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, σε Αττική και άλλες περιοχές της Χώρας ζητά η ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με Προκηρύξεις, που δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr. [Eπισυνάπτονται]

Συγκεκριμένα,

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Εμπορικών Δραστηριοτήτων, με σκοπό την πρόσληψη στελέχους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία κτηθείσα σε οργανισμούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς.

Τυπικά Προσόντα:

Υποχρεωτικά

• Πτυχίο ή δίπλωμα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συναφές με διοικητικές ή οικονομικές επιστήμες.

• Πολυετής αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ΑΔ (HR Management), εκ των οποίων τουλάχιστον δέκα (10) σε θέσεις ευθύνης μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών, εκτεταμένου εύρους και διασποράς συναφή με τη διαχείριση θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού.

• Γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Αιτήσεις έως 20/01/2021.

2. ΔΕΗ (Θερμοηλεκτρική & Υδροηλεκτρική Παραγωγή / Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών)

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών, που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα για τους ΑΣΠ Καλύμνου, ΤΣΠ Αρκιών, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΣΠ Σύμης, ΤΣΠ Μεγίστης, ΑΣΠ Κω, ΤΣΠ Πάτμου, ΤΣΠ Αστυπάλαιας και ΤΣΠ Αντικυθήρων:

 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ: 8 μήνες, 2 άτομα
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών: 8 μήνες, 1
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ: 8 μήνες, 1
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών: 8 μήνες, 1
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ: 8 μήνες, 2
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών: 8 μήνες, 2
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ: 8 μήνες, 3
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών: 8 μήνες, 1
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ: 8 μήνες, 2
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών: 8 μήνες, 2
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ: 8 μήνες, 1
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών: 8 μήνες, 1
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ: 8 μήνες, 2
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών: 8 μήνες, 2
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ: 8 μήνες, 2
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών: 8 μήνες, 2
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ: 8 μήνες, 1.

Αιτήσεις: 13/01 – και 22/01/2021.

3. ΔΕΗ (Θερμοηλεκτρική & Υδροηλεκτρική Παραγωγή / Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών)

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών στον Τομέα Περιβάλλοντος και Χημείας και στην 2301 Αποθήκη Ασπροπύργου, του Τομέα Υλικού Προμηθειών:

 • ΠΕ Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός: 8 μήνες, 1 άτομο.
 • ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Έργων Αναψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα (ΚΛΑΡΚ): 8 μήνες, 1.

Αιτήσεις: 13/01 – και 22/01/2021.

 

Διαβάστε επίσης

Προσλήψεις συμβασιούχων με και χωρίς τυπικά προσόντα έως και 12 μήνες από Δήμους, Υπουργεία

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΕΗ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΗ (Θερμοηλεκτρική & Υδροηλεκτρική Παραγωγή / Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών) 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΗ (Θερμοηλεκτρική & Υδροηλεκτρική Παραγωγή / Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών) 2 | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ