14.06.21 | 06:11

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσλήψεις συμβασιούχων ανταποδοτικών υπηρεσιών από Δήμους [Οι προκηρύξεις]
20.04.20 | 12:38

Στην πρόσληψη 4μηνιτων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού προχωρούν Δήμοι.

Συγκεκριμένα,

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων μηνών, συνολικά οκτώ ατόμων και ειδικότερα:

  • Δύο ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών
  • Έξι ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ανακοίνωσε ο Δήμος Αν. Μάνης.

Οι αιτήσει υποβάλλονται έως αύριο, Τρίτη 21 Απριλίου.2020.

Όλες οι πληροφορίες ΕΔΩ

 

Δήμος Επιδαύρου 

Την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 4 ατόμων ανακοίνωσε ο Δήμος Επιδαύρου.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

Δήμος Δωδώνης

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δεκαοκτώ ατόμων, διαφορών ειδικοτήτων, ανακοίνωσε ο Δήμος Δωδώνης.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

Δήμος Δωρίδας

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα 12 μηνών, συνολικά 18 ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κωροναϊού COVID-19, ανακοίνωσε ο Δήμος Δωρίδας.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

Δήμος Λαμιέων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων μηνών, συνολικά έξιατόμων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του ανακοίνωσε ο Δήμος Λαμιέων.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

Δήμος Πύργου

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, προσωπικού δώδεκα ατόμων, ανακοίνωσε ο Δήμος Πύργου.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

Δήμος Πειραιά

Την πρόσληψη εκατόν επτά ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ανακοίνωσε ο Δήμος Πειραιά.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους [ΝΕΕΣ Προκηρύξεις]

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ