08.03.21 | 11:21

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων ανακοίνωσαν Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα αυτών
21.01.21 | 12:05

Προσλήψεις συμβασιούχων ανακοίνωσαν Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα αυτών

Μετά τις πρωινές Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους [πατήστε ΕΔΩ ή στο τέλος του άρθρου στο Διαβάστε επίσης], προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, από Υπουργεία και Νομικά Πρόσωπα αυτών, όπως παρουσιάζει το epoli.gr. [Eπισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για τις ανάγκες εκτέλεσης έργου:

 • ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες: Μια (1) θέση, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφερειακή Ενότητα Σάμου Δήμος Ανατολικής Σάμου Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγιάς Σάμου
 • ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (2ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Β΄ ή τομέα Β΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες: Δυο (2) θέσεις, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφερειακή Ενότητα Σάμου Δήμος Ανατολικής Σάμου Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγιάς Σάμου
 • ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων ζωγραφικής), με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες: Πέντε (5) θέσεις, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφερειακή Ενότητα Σάμου Δήμος Ανατολικής Σάμου Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγιάς Σάμου
 • Υ.Ε. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ σε οικοδομικές εργασίες επί μνημείων Ως αντικείμενο απασχόλησης του προς πρόσληψη προσωπικού ορίζονται οι οικοδομικές εργασίες επί μνημείων, όπως η μεταφορά υλικών, ο χειρισμός ηλεκτρικών εργαλείων και οποιαδήποτε άλλη παρεμφερής εργασία απορρέει από τη φύση των εργασιών και τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: Μια (1) θέση, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφερειακή Ενότητα Σάμου Δήμος Ανατολικής Σάμου Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγιάς Σάμου

Αιτήσεις έως 29/01/2021.

 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υπογραφής σύμβασης με δύο (2) ιδιώτες κατ’ επίσκεψη ιατρούς ενός /μιας: α) Χειρουργού και β) Ορθοπεδικού.

Αιτήσεις έως 05/02/2021.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου ως ακολούθως:

 • Συλλογή στοιχείων για δαπάνες και προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη με έτος αναφοράς το 2020: 3 μήνες, Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ), 4 άτομα

Αιτήσεις έως 04/02/2021.

 

ΕΚΛΕΘΕ

Προκηρύσσονται τέσσερις (4) θέσεις έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, μέσω σύναψης σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική ή η μερική απασχόληση σε Πράξη:

 • ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • ΠΕ Γεωγράφος - Γεωμορφολόγος
 • ΠΕ Μηχανικός
 • ΠΕ Βιολόγος – Ωκεανογράφος

Αιτήσεις έως 02/02/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ AXAΪΑΣ

Πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης:

 1. ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ομάδα/Κατεύθυνση Β΄ με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών και ελλείψει αυτών ΔΕ Συντηρητής Έργων και Αρχαιοτήτων με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών: Έξι (6) θέσεις, ένας (1) χρόνος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης

Αιτήσεις έως 29/01/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου:

 • ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών (με εμπειρία σε διαδραστικές και ψηφιακές εφαρμογές): 1 θέση, 2 μήνες
 • ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ειδικότητας Λογιστή με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων: 1 θέση, 2 μήνες

Αιτήσεις: 21/01 – 27/01/2021.

 

Διαβάστε επίσης:

Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων Δήμων από σήμερα - Ποιες “έρχονται” - “Ποιες τρέχουν”

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΛΕΘΕ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ AXAΪΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ