30.09.20 | 19:18

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ έως και ένα έτος από Φορείς του Υπ. Πολιτισμού
09.08.20 | 09:33

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ έως και ένα έτος από Φορείς του Υπ. Πολιτισμού

Όπως δημοσιεύει καθημερινά το epoli.gr νέες Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών και διαφόρων ειδικοτήτων από Φορείς του Πολιτισμού. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ]

Συγκεκριμένα,

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου έως 30/09/2020 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΥΕ Εξειδικευμένος Εργάτης σε αναστηλωτικές – οικοδομικές εργασίες: Δύο (2)

Αιτήσεις 10/08 – 14/08/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών Έργου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: Μία (1)
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα (διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων): Μία (1)
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Μία (1)
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων με εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων: Μία (1)
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση κεραμικών και λίθινων αντικειμένων (πρώην Α κατεύθυνση): Μία (1)
 • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών (σε αρχαιολογικά έργα): Δύο (2)
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών (σε αρχαιολογικά έργα): Τέσσερις (4)

Αιτήσεις 10/08 – 25/08/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και εξειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: 1
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών: 3

Αιτήσεις έως 13/08/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Πρόσληψη Εργατοτεχνικού Προσωπικού [τέσσερις (4) θέσεις, ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες], με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες έργου για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 20/11/2020.

Αιτήσεις: 10/08 – 14/08/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών έργου:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: Μία (1), Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 2 μήνες
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ομάδα Α): Μία (1), Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 3 μήνες
 • ΥΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ σε αρχαιολογικά έργα: Έξι (6), Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 2 μήνες

Αιτήσεις έως 17/08/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης:

 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1ης κατεύθυνσης (πρώην ομάδας Α΄) με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου: Μία (1) θέση
 • ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου: Μία (1) θέση

Αιτήσεις έως 13/08/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12 ) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης:

 • ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Κατεύθυνσης Α’), Με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου: Μία (1) θέση

Αιτήσεις έως 13/08/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης υποέργου για χρονικό διάστημα (9) εννέα μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων Μία (1) θέση

Αιτήσεις έως 13/08/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης:

 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα: Πέντε (5)

Αιτήσεις έως 12/08/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες [Προκηρύξεις]

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ