23.09.20 | 02:03

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ έως και 12 μήνες σε Δημόσιο, Δήμους [Προκηρύξεις]
03.08.20 | 12:31

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ έως και 12 μήνες σε Δημόσιο, Δήμους [Προκηρύξεις]

Όπως δημοσιεύει σήμερα το epoli.gr Προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων από Δήμους και Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις].

Συγκεκριμένα,

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ / ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1. Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Μηχανικών προτίθεται να προσλάβει ωρομίσθιους Καθηγητές.

2. Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Μηχανικών προτίθεται να προσλάβει ωρομίσθιους Καθηγητές.

Αιτήσεις και στις δύο Προκηρύξεις έως 18/08/2020.

 

ΔΕΔΔΗΕ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [οκτώ (8) μήνες], εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε (Λαμία):

 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: 2
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Υπάλληλοι Γραφείου): 3
 • ΤΕ Πληροφορικής: 1
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων: 2
 • ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων: 1

Αιτήσεις έως 10/08/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

Ο Δήμος Κιλελέρ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [τέσσερις (4) μήνες], συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του:

 • ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ: 1
 • ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ: 1

Αιτήσεις: 04/08 - 05/08/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης:

 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ: 2
 • ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: 3

Αιτήσεις: 04/08 – 13/08/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (EKKE)

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού [Διδάκτορας Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών], στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κοινωνιολογία της πολιτικής των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα».

Αιτήσεις έως 02/09/2020.

 

ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Ανάθεση σε 2 άτομα [Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός και Απόφοιτος Πολιτικών Έργων Υποδομής] με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 03/06/2021 ημερομηνία λήξης έργου.

Αιτήσεις έως 18/08/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου " για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία: Ένας (1)
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην ανάδειξη μνημείων: Ένας (1)
 • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών σε αρχαιολογικά έργα: Δύο (2)
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα: Τέσσερις (4).

2. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: Δύο (2)
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Ένας (1)
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Ένας (1)
 • ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στη διοικητική και οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε.: Ένας (1)
 • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών σε αρχαιολογικά έργα με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες και ελλείψει αυτών με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες: Πέντε (5)
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικά έργα και ελλείψει αυτών με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες και πέτρα: Δέκα (10).

Αιτήσεις και στις δύο Προκηρύξεις: 04/08 - 10/08/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ / ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ / ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΔΔΗΕ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (EKKE) | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΚΕ ΑΠΘ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ