20.06.21 | 18:46

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσλήψεις πτυχιούχων και προσωπικού χωρίς τυπικά προσόντα από Δήμους
10.06.21 | 09:07

Προσλήψεις πτυχιούχων και προσωπικού χωρίς τυπικά προσόντα από Δήμους

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με Προκηρύξεις, που παρουσιάζει το epoli.gr το πρωί της Πέμπτης. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς Ανώνυμος Εταιρεία

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες:

  • Εργάτες καθαριότητας ΥΕ: 1 άτομο, 3 μήνες
  • Εργάτες καθαριότητας ΥΕ: 1 άτομο, 2 μήνες
  • Νυχτοφύλακας ΥΕ: 1 άτομο, 1 μήνα

Αιτήσεις: Έως 16/06/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με διάρκεια σύμβασης από 1/7/2021 έως και 6/8/2021:

  • ΠΕ/ΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι, πτυχιούχοι Θεατρικών Σπουδών, πτυχιούχοι Μουσικών Σπουδών και Πτυχιούχοι Εικαστικών Τεχνών): 6 άτομα
  • ΠΕ/ΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι, πτυχιούχοι Θεατρικών Σπουδών, πτυχιούχοι Μουσικών Σπουδών και Πτυχιούχοι Εικαστικών Τεχνών): 9

Αιτήσεις: 11/06 - 22/06/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (1) Iατρό, για την παροχή υπηρεσιών στο Δήμο Πετρούπολης και ειδικότερα για την ιατρική παρακολούθηση των αθλουμένων στο Κολυμβητήριο του Δήμου (με βάρδιες εναλλάξ).

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες.

Ο Ιατρός θα πρέπει να έχει τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

  • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.
  • Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
  • Εργασιακή Εμπειρία

Αιτήσεις: ΜΟΝΟ σήμερα, 10/06/21.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας:

  • ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργου (Grader): 1 άτομο

Αιτήσεις: 10/06 - 15/06/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης Δράσεων Πυροπροστασίας:

  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 4 μήνες

Αιτήσεις: Έως 11/06/2021

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έγκριση προσλήψεων 626 ατόμων από Δήμους

Κορωνοϊός: Νέες προσλήψεις συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων από τον ΕΟΔΥ

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς Ανώνυμος Εταιρεία | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ