20.06.21 | 19:51

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσλήψεις πτυχιούχων και προσωπικού χωρίς τυπικά προσόντα από Δήμους, Περιφέρειες [Προκηρύξεις]
09.05.21 | 11:28

Προσλήψεις πτυχιούχων και προσωπικού χωρίς τυπικά προσόντα από Δήμους, Περιφέρειες [Προκηρύξεις]

8 Προκηρύξεις προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων στο χώρο της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα Δήμων), παρουσιάζει το πρωί της Κυριακής το epoli.gr.

Συγκεκριμένα [επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις],

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας:

 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΠΕ Γεωπόνων: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΠΕ Κτηνιάτρων: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (φορτωτή): 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (διαμορφωτή γαιών-γκρέιντερ): 8 μήνες, 1 άτομο

Αιτήσεις: 11/05 – 20/05/2021.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τεσσάρων (4) συνολικά ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας:

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 8 μήνες, 2 άτομα
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 8 μήνες, 1 άτομο

Αιτήσεις έως 17/05/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Πρόσληψη ενός (1) υδρονομέα με περίοδο απασχόλησης πέντε (5) μηνών.

Αιτήσεις: 10/05 – 14/05/2021.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (8) μηνών, ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη έκτακτων αναγκών:

 • ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτών/-τριών

Αιτήσεις: 10/05 – 12/05/2021.

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ: (8) μήνες, 1 άτομο
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ: (8) μήνες, 1 άτομο
 • ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: (8) μήνες, 1 άτομο

Αιτήσεις: 12/05 – 21/05/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με αντικείμενα δράσης πυροπροστασίας - πυρασφάλειας κατά την θερινή περίοδο έτους 2021:

 • ΥΕ – ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Έως 4 μήνες

Αιτήσεις έως 17/05/2021.

 

ΔΕΣ ΡΟΔΑ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ.

Για όλες τις πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

Αιτήσεις: Από Τρίτη 12-5-2021 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, με καταληκτική ημερομηνία 21-5-2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

 

ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) οι οποίες αφορούν σε:

 • Δύο (2) Γεωπόνους ΠΕ
 • Έναν (1) Οικονομολόγο ΠΕ

Αιτήσεις έως 17/05/2021.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» | Προβολή/κατέβασμα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ο.Τ.Α. | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ