21.01.21 | 16:47

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις πτυχιούχων και προσωπικού χωρίς τυπικά προσόντα από Δήμους, Υπουργεία
13.01.21 | 13:56

Προσλήψεις πτυχιούχων και προσωπικού χωρίς τυπικά προσόντα από Δήμους, Υπουργεία

Μετά τις πρωινές του ΟΚΑΝΑ και την απασχόληση συμβασιούχων σε πολλές περιοχές της Χώρας (πατήστε εδώ ή στο Διαβάστε επίσης), το epoli.gr το μεσημέρι της Τετάρτης, παρουσιάζει Προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου Δήμων, Οργανισμών, Νομικών Προσώπων Υπουργείων. [Επισυνάπτονται]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόµων στο ∆ήµο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για την κάλυψη της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριµένα:

 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 31 άτομα, από την υπογραφή της σύµβασης και έως 05-07-2021
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ: 5, από την υπογραφή της σύµβασης και έως 05-07-2021
 • ΥΕ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ: 2, από την υπογραφή της σύµβασης και έως 05-07-2021
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ): 1, από την υπογραφή της σύµβασης και έως 05-07-2021

Αιτήσεις: 13/01 – και 14/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Πρόσληψη συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου - Περιβάλλοντος, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας και πρασίνου, διάρκειας έως 8 μηνών, ήτοι από την υπογραφή της σύμβασης έως 5-7-2021:

 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 10 άτομα
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 2
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 9

Αιτήσεις έως και 15/01/2021.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ

Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με τρία (3) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ”», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης για 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής έργου εφόσον παραταθεί.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε: Τρία (3) άτομα με την ειδικότητα Π.Ε Πολιτικού Μηχανικού.

Αιτήσεις έως 22/01/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας», στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 23.5.2021, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης, έως την ολοκλήρωση του υποέργου:

 • (ΤΕ) Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων

Αιτήσεις: 14/01 – 25/01/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του 5 ου Υποέργου με τίτλο «Εργασίες Αρχαιολογικής Παρακολούθησης» του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμών Ν. Στύρων του Δήμου Καρύστου, ΠΕ Εύβοιας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: Δύο (2) θέσεις
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών: Τρείς (3) θέσεις
 • ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων: Μία (1) θέση

Αιτήσεις: 14/01 – 20/01/2021.

 

Διαβάστε επίσης

Προσλήψεις συμβασιούχων πολλών ειδικοτήτων σε πολλές περιοχές της Χώρας από Οργανισμό

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ