13.08.20 | 08:41

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις προσωπικού ΔΕ & ΥΕ χωρίς τυπικά προσόντα από Δήμους και Περιφέρειες
01.07.20 | 08:41

Προσλήψεις προσωπικού ΔΕ & ΥΕ χωρίς τυπικά προσόντα από Δήμους και Περιφέρειες

Μετά τις χθεσινές, Φορέων του Δημοσίου, Νοσοκομείων, του ΔΕΔΔΗΕ Προκηρύξεις, σήμερα - όπως κάνει καθημερινά - το epoli.gr δημοσιεύει Προκηρύξεις [επισυνάπτονται] πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες.

Συγκεκριμένα,

  • Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι 60 ημερομίσθια, συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Πρόσληψη επτά (7) ατόμων [ΥΕ Εργατών Καθαριότητας], με σύμβαση εργασίας τεσσάρων (4) μηνών.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας, συνολικού αριθμού δεκατριών (13) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρόσληψη 580 συμβασιούχων έως και 11 μήνες από Δήμους

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ