18.09.20 | 20:22

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ από ΟΤΑ, Εφορείες Αρχαιοτήτων [Προκηρύξεις]
03.06.20 | 08:39

Προσλήψεις προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ από ΟΤΑ, Εφορείες Αρχαιοτήτων [Προκηρύξεις]

Προς κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών τους, θέσεις εργασίας ανακοίνωσαν ΟΤΑ και Φορείς του Υπ. Πολιτισμού. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ]

Συγκεκριμένα,

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την πλήρωση μίας (1) θέσεως ειδικού συνεργάτη ή ειδικού συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του Περιφερειάρχη.

 

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δώδεκα (12) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020. Αιτήσεις έως 11/06/20.

 

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020. Αιτήσεις έως 11/06/20.

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Την πρόσληψη προσωπικού (5 άτομα ΠΕ, ΤΕ και ΥΕ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Πρόσληψη επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού (5 άτομα ΤΕ και ΔΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του έργου «Εργασίες ενάλιων αρχαιολογικών ερευνών και αυτοψιών» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και έως οκτώ (8) μήνες.

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού (5 ατόμων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση σωστικής ανασκαφής της βυζαντινής έπαυλης Ωραιοκάστρου.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ