27.10.20 | 21:21

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ από Δήμους - Υπουργεία [Προκηρύξεις]
15.09.20 | 09:18

Προσλήψεις προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ από Δήμους - Υπουργεία [Προκηρύξεις]

Όπως κάνει, καθημερινά, σήμερα, το epoli.gr παρουσιάζει τις νέες Προκηρύξεις, εργασίας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε Δήμους, Νομικά Πρόσωπα Υπουργείων. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ “Οργανισμός Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων”:

  • ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31-7-2021): 1
  • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31-7-2021): 1
  • ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31-7-2021): 1
  • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31-7-2021): 1

Αιτήσεις: 16/09 – 25/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας δημοτικών κοιμητηρίων με κάλυψη δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές του Δήμου Παπάγου – Χολαργού:

  • ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου (ταφής-εκταφής): 8 μήνες, 1
  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Κοιμητηρίων: 8 μήνες, 1

Αιτήσεις: 16/09 – 25/09/2020.

 

ΕΚΕΤΑ

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 30/09/2020.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 30/09/2020.

3. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 30/09/2020.

4. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Μαθηματικός ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 30/09/2020.

5. Προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού [Πληροφορική ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση σε Πράξη.

Αιτήσεις έως 30/09/2020.

6. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Χημικός Μηχανικός] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση σε Πράξη.

Αιτήσεις έως 30/09/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης:

  • ΥΕ Εξειδικευμένο Εργάτη (σε αρχαιολογικά έργα): Μια (1) θέση

Αιτήσεις: 16/09 – 22/09/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΝΕΕΣ Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων έως και 9 μήνες από Δήμους-Περιφέρειες από σήμερα

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 4 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 5 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 6 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ