02.12.20 | 15:28

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις πολυάριθμων συμβασιούχων πολλών ειδικοτήτων από Δήμους, Υπουργεία
22.11.20 | 11:08

Προσλήψεις πολυάριθμων συμβασιούχων πολλών ειδικοτήτων από Δήμους, Υπουργεία

Προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, όλων των Εκπαιδευτικών Κατηγοριών, πολλών ειδικοτήτων ανακοίνωσαν Δήμοι, Φορείς της Αυτοδιοίκησης και Υπουργείων και η ΔΕΗ, όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr.

Συγκεκριμένα, [επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα:

 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]: 8 μήνες, 3 άτομα
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ [Γ+Ε΄ (CE) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]: 8 μήνες, 1
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 8 μήνες, 3
 • ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ: 8 μήνες, 2

Αιτήσεις: 22/11 – 01/12/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ο οποίος θα τον συνεπικουρεί στο έργο του, θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Αιτήσεις: 24/11 – 01/12/2020.

 

ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με δεκαεπτά (17) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Νότιας Κυνουρίας για την Πράξη «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 12 μήνες ανάλογα με τις ανάγκες των μελετών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης εφόσον παραταθεί.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν:

 • πέντε (5) άτομα με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε.
 • τρία (3) άτομα με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Π.Ε.
 • δύο (2) άτομα με ειδικότητα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού Π.Ε.
 • τρία (3) άτομα με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε.
 • ένα (1) άτομο με ειδικότητα Γεωλόγου Π.Ε.
 • ένα (1) άτομο με ειδικότητα Περιβαλλοντολόγου Π.Ε.
 • ένα (1) άτομο με ειδικότητα Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου Π.Ε.
 • ένα (1) άτομο με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε.

Αιτήσεις έως 02/12/2020.

 

ΔΕΗ

1. ΔΕΠΑΝ / Κλάδος ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών: 8 μήνες, 3 άτομα
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων: 8, 5
 • ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής: 8, 1
 • ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής ή Οξυγονοσυγκολλητής: 8, 1
 • ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Οικοδόμων): 8, 1
 • ΥΕ Εργάτες/τριες: 8, 5

Αιτήσεις έως και 30/11/2020.

2. ΔΕΠΑΝ/Κλάδος ΑΗΣ Ρόδου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εφτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ&Α/Σ: 8 μήνες (ημερήσιοι), 3 άτομα
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικός ΑΗΣ, ΥΗΣ&Α/Σ: 8 μήνες (βάρδια), 1 άτομο
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ: 8 μήνες (ημερήσιοι), 4 άτομα
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικός ΜΕΚ: 8 μήνες (βάρδια), 1 άτομο
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών: 8 μήνες (ημερήσιοι), 4 άτομα
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών: 8 μήνες (βάρδια), 2 άτομα
 • ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής ή Οξυγονοκολλητής: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΔΕ Τεχνικός Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστής στο σύστημα Κατεργασίας Ύδατος): 8 μήνες (βάρδια), 1 άτομο
 • ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικών - Γραμματέων):  8 μήνες, 1 άτομο
 • ΥΕ Εργάτες/τριες: 8 μήνες, 8 άτομα

Αιτήσεις έως 30/11/2020.

3. ΔΕΠΑΝ/Κλάδος ΑΗΣ Ρόδου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οχτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΠΕ Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΠΕ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός:  8 μήνες, 1 άτομο
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ: 8 μήνες (ημερήσιοι), 5 άτομα
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικός ΜΕΚ: 8 μήνες (βάρδια), 1 άτομο
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών: 8 μήνες (ημερήσιοι), 3 άτομα
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών: 8 μήνες (βάρδια), 3 άτομα
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων & Εξοπλισμού): 8 μήνες, 2 άτομα
 • ΔΕ Τεχνικός Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστής στο σύστημα Κατεργασίας Ύδατος): 8 μήνες (βάρδια), 2 άτομα
 • ΔΕ Τεχνικοί Επιμελητές: 8 μήνες, 2 άτομα
 • ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικών - Γραμματέων): 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΥΕ Προσωπικό Κυλικείου / Τραπεζοκόμος: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΥΕ Εργάτες/τριες: 8 μήνες, 6 άτομα

Αιτήσεις έως 30/11/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών, 1 άτομο
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών, 1

Αιτήσεις έως 30/11/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση αντικειμένου/υπηρεσίας:

ΠΕ Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ: Από την ημερομηνία της σύμβασης έως 31.12.2023, 1 άτομο.

Αιτήσεις έως 07/12/2020.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΗ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΗ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΗ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ) | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ