04.12.20 | 01:45

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις πολυάριθμων συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ από τον Δήμο Αθηναίων
19.10.20 | 13:14

Προσλήψεις πολυάριθμων συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ από τον Δήμο Αθηναίων

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά εξήντα πέντε (65) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Σελίδα 2 από 16 Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες:

 • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ) εν ελλείψει αυτών ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (οποιασδήποτε ειδικότητας) εν ελλείψει αυτών ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (άνευ ειδικότητας): Έως 12 μήνες, 2 άτομα
 • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ: Έως 12 μήνες, 2
 • ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ: Έως 12 μήνες, 1
 • ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ: Έως 12 μήνες, 1
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: Έως 12 μήνες, 4
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ:  Έως 12 μήνες, 2
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: Έως 12 μήνες, 3
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: Έως 12 μήνες, 12
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ: Έως 12 μήνες, 5
 • ΔΕ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ: Έως 12 μήνες, 1
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Έως 12 μήνες 3
 • ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (μεταφοράς-διανομής αγαθών και τακτοποίησης αυτών): Έως 12 μήνες, 6
 • ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ: Έως 12 μήνες, 3
 • ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ: Έως 12 μήνες, 6
 • ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ: Έως 12 μήνες, 5
 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ: Έως 12 μήνες, 7
 • ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ / ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ: Έως 12 μήνες, 2

Αιτήσεις: 21/10 - 30/10/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ