07.03.21 | 16:42

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις πολλών ειδικοτήτων από Δήμους [Προκηρύξεις]
23.02.21 | 09:33

Προσλήψεις πολλών ειδικοτήτων από Δήμους [Προκηρύξεις]

Πολλές ειδικότητες προς κάλυψη αναγκών τους λόγω του κορωνοϊού ζητούν Δήμοι και Νομικά Πρόσωπα αυτών, σύμφωνα με Προκηρύξεις, που παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ μέχρι οκτώ (8) μήνες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης περιορισμού του COVID -19 συνολικά δώδεκα (12) ατόμων:

 • ΠΕ/ΤΕ Οικονομικού / Λογιστικής / Οικονομικού Λογιστικού: 2 άτομα
 • ΠΕ/ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός
 • ΔΕ Γενικών Καθηκόντων
 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
 • ΔΕ Χειριστές Μ.Ε.: 2

Αιτήσεις: 23/02 – 24/02/2021.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του ως εξής:

 • ΠΕ/ΤΕ Οικονομικού: 1 άτομο, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 26/10/2021
 • ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Διοικητικού: 1, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 26/10/2021

Αιτήσεις έως 24/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών απειλής της δημόσιας υγείας στις δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων , στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19, ως εξής:

 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες, 2 άτομα
 • ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες, 1
 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες, 3

Αιτήσεις έως και 24/02/2021.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ (ΔΕΥΑΚ)

Κατεπείγουσα κατά το άρθρο 20 του ν. 2190/94 πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ένδεκα (11) ατόμων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid -19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του:

 • ΠΕ Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού: 8 μήνες, 1
 • ΥΕ Εργατών Ύδρευσης Αποχέτευσης: 8 μήνες, 9

Αιτήσεις έως και 24/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών απειλής της δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

 • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών: 2 άτομα
 • ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών: 1
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: 1
 • ΤΕ Γεωπόνων: 1
 • ΤΕ Νοσηλευτών / -τριων: 1
 • ΔΕ Νοσηλευτών / -τριων: 1
 • ΔΕ Διοικητικού: 3
 • ΥΕ Καθαριστών / -τριων Σχολικών Μονάδων (πλήρους απασχόλησης): 2

Αιτήσεις: 23/02 – 24/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ως οκτώ (8) μηνών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα ως εξής:

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: 4 άτομα
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: 1
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1
 • ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: 7
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ: 1
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ: 1
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 8
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 4

Αιτήσεις έως και 25/02/2021.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, συνολικά δύο (2) ατόμων, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19:

 • ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων: 1 άτομο
 • ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας: 1

Αιτήσεις έως 25/02/2021.

 

Διαβάστε επίσης

Αυτές είναι οι Προκηρύξεις Δήμων που οι αιτήσεις ξεκινούν από αύριο Τετάρτη

Προκηρύξεις - εξπρές πολυάριθμων συμβασιούχων Δήμων

 

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ (ΔΕΥΑΚ) | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ