27.09.20 | 05:41

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προσλήψεις μονίμων και συμβασιούχων σε Δημόσιο - ΟΤΑ 2021: Συμπληρωματική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ
06.08.20 | 10:21

Προσλήψεις μονίμων και συμβασιούχων σε Δημόσιο - ΟΤΑ 2021: Συμπληρωματική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ

Συμπληρωματική – διευκρινιστική της εγκυκλίου για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, που αφορά στο έτος 2021 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε αυτήν τονίζεται στους Φορείς - για την πληρέστερη οικονομική αξιολόγηση των αιτημάτων τους - ότι κατά τον προσδιορισμό του ύψους της προκαλούμενη δαπάνης, καλούνται να συμπληρώσουν επιπλέον τρία πεδία:

i. Βασικός Μισθός για κάθε Επόμενο Έτος 

ii. Εργοδοτικές Εισφορές για κάθε Επόμενο Έτος

iii. Υποχρεωτικά Επιδόματα για κάθε Επόμενο Έτος

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ