11.05.21 | 23:49

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις φυλάκων, εργατών Καθαριότητας, διοικητικών/οικονομικών από Δήμους, Υπουργεία
19.11.20 | 09:31

Προσλήψεις φυλάκων, εργατών Καθαριότητας, διοικητικών/οικονομικών από Δήμους, Υπουργεία

To epoli.gr παρουσιάζει, σήμερα, προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών Δήμων και Νομικών Προσώπων Υπουργείων. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2020-2021, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω:

 • ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-7-2021, 1 άτομο
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-7-2021, 1

Αιτήσεις: 20/11 – 30/11/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ συνολικού αριθμού 12 ατόμων για χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών:

 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Οδοκαθαριστών: 2 άτομα
 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – πλήρωμα απορριμματοφόρων: 4
 • ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων με άδεια ψηφιακού ταχογράφου: 3
 • ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: 1
 • ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτών/τριών: 2

Αιτήσεις: 19/11 – 23/11/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών, 8 άτομα
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών, 2
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών, 1
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών, 1
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών, 1
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών, 1

Αιτήσεις έως 27/11/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως ένα (1) μήνα με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι ολοκληρώσεως του υποέργου:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: Μία (1) θέση
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων: Μία (1) θέση
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε οικοδομικές εργασίες: Δύο (2) θέσεις
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων: Μία (1) θέση

Αιτήσεις έως 24/11/2020.

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΚΩ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ