08.03.21 | 12:29

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις εργατών, χειριστών, προσωπικού γραφείων από Δήμους, Υπουργεία [Προκηρύξεις]
16.01.21 | 10:30

Προσλήψεις εργατών, χειριστών, προσωπικού γραφείων από Δήμους, Υπουργεία [Προκηρύξεις]

Τεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων, εργάτες, προσωπικό γραφείων και άλλες ειδικότητες με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, ζητούν Δήμοι, ΔΕΥΑ, Λιμενικό Ταμείο, Υπουργείο Πολιτισμού και ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, σύμφωνα με Προκηρύξεις που δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

Ο Δήμος Κιλελέρ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid19 συνολικού αριθμού δεκαεννέα (19) ατόμων:

 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 1 άτομο, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 05-07-2021
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ JCB: 1, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 05-07-2021
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ: 2, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 05-07-2021
 • ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 12, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 05-07-2021
 • ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ: 1, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 05-07-2021
 • ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ: 2, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 05-07-2021.

Αιτήσεις: 16/01 – 19/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τέσσερις (4) μήνες, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες λόγω της συνέχισης των συνεπειών και των καταστροφών από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2020, λόγω κατεπειγουσών αναγκών αγροτικής οδοποιίας κλπ:

 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (Grader): 1 άτομο
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (jcb): 2

Αιτήσεις έως και 19/01/2021.

 

ΔΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων, πλήρης απασχόλησης, διάρκειας έως την 05η Ιουλίου 2021, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών:

 • ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού: Έως 05/07/2021, 2 άτομα
 • ΥΕ 16 Εργατών/τριών Ύδρευσης – Αποχέτευσης: Έως 05/07/2021, 8

Αιτήσεις έως και 18/01/2021.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

Πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δυο (2) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών:

 • ΔΕ Διοικητικών: 1 άτομο, από την υπογραφή της σύμβασης έως 5/7/2021
 • ΥΕ Εργατών: 1 άτομο, από την υπογραφή της σύμβασης έως 5/7/2021

Αιτήσεις έως 18/01/2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1. Πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικά διαστήματα όπως αυτά αναγράφονται στον σχετικό πίνακα θέσεων, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΝΩΪΚΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO»:

 • ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην μινωϊκή αρχιτεκτονική: Μία (1) θέση ΔΙ.Π.Κ.Α. με έδρα την Αθήνα, οκτώ (8) μήνες
 • ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην μινωϊκή αρχιτεκτονική: Μία (1) θέση Εφ.Α. Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο, έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τη συμπλήρωση οκτώ (8) μηνών
 • ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην μινωϊκή αρχιτεκτονική: Μία (1) θέση Εφ.Α. Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο, έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τη συμπλήρωση οκτώ (8) μηνών
 • ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην μινωϊκή αρχιτεκτονική: Μία (1) θέση Εφ.Α. Χανίων με έδρα τα Χανιά, έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τη συμπλήρωση οκτώ (8) μηνών
 • ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην μινωϊκή αρχιτεκτονική: Μία (1) θέση Εφ.Α. Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τη συμπλήρωση οκτώ (8) μηνών.

2. Πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΝΩΪΚΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO»:

 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων: Μία (1) θέση, Αθήνα, οκτώ (8) μήνες.

Αιτήσεις και στις δύο (2) Προκηρύξεις: 18/01 – και 22/01/2021.

 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

Σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) ΠΕ Ιατρό διάρκειας ενός (1) έτους, για την υλοποίηση έργου.

Αιτήσεις έως 27/01/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου Coastal Heritage Network – CoHeN του Ε.Π. Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου:

 • ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία: Μία (1) θέση, Κάστρο Χλεμούτσι Ηλείας
 • ΠΕ Αρχιτέκτων μηχανικός με εξειδίκευση σε έργα αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων: Μία (1) θέση, Κάστρο Χλεμούτσι Ηλείας.

Αιτήσεις: 16/01 – 22/01/2021.

 

Διαβάστε επίσης:

Προκήρυξη πρόσληψης συμβασιούχων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας σε Αχαΐα, Ηλεία, Αιτ/νια

Προσλήψεις 8μηνιτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ από Περιφέρειες, Δήμους, Νομικά Πρόσωπα Υπουργείων

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ